top of page

Thai-Språkopplæring og kultur 

Toten / Norway

bilde_edited.png

Samarbeidspartner

กิจการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสมาคม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อคนไทยในต่างแดน
Logo.JPG
335570520_747001763703997_1615163957917166320_n.jpg
334988972_924580505257641_5522589850963621592_n.jpg
Logo.JPG
Logo.JPG

วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เขตทูเท่น ประเทศนอรเวย์ มีการจดทะเบียน เมื่อปี 2016  Org.nr 916746059 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจภาษาไทย กับเด็กไทยและลูกครึ่ง ที่เกิดและเติบโตที่นี่ รวมถึงผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนภาษาไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตทูเท่น ประเทศนอร์เวย์  ร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยด้วยกัน

ทางสมาคมฯ ยังเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนชาวไทยในเขตนี้ด้วย

กิจกรรมปี 2022

กิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อนเป็นการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

songran.jpg
com.jpg
สงกราน1.jpg

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2022

วันสงกรานต์ หรือประเพณีสงกรานต์ (Songkran, Water Festival หรือ Thai New Year) ตรงกับวันที่  13-15เมษายนของทุกปี

 การฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เราได้ร่วมกันตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และกิจกรรมในตอนเย็น มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมในครั้งนี้เป็นแก่นสำคัญของวันสงกรานต์ที่เน้น ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และการเคารพให้เกียตรซึ่งกันและกัน

Flere farger Toten 2022

งานการแสดง Flere Farger 2022 เป็นงาน “ดนตรีและการเต้นรำ”ซึ่งเป็นการแสดงของประชากรจากทั่วโลกแต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขต Toten - Gjøvik

แต่ละคนมีเขื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและภาษาที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ดนตรี เพราะดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ

ทางสมาคมมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้แสดงความเป็นไทย โดยนี้คุณขนุน Jitreewan @ Khanun JMเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในงานนี้มากที่สุด การมีส่วนร่วมในการตกแต่งบนเวที จะเห็นโคมล้านนา ที่แขวนโดดเด่น ผ้าไหมไทยตกแต่งฉาก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นศิลปะของความเป็นไทย นอกจากนี้คุณขนุนก็ได้เล่นสะล้อ เครื่องดนตรีล้านนา และก็สอนเด็กๆ ฝึกรำอีก 2 ชุด งานนี้ใช้เวลานานหลายเดือนกว่าที่พวกเราจะได้ชมผลงานกันในวันนี้

เด็กๆ ทุกๆคนตั้งใจฝึกซ้อมกันมาก และแล้วผลงานก็ออกมาเป็นที่ประทับใจมากๆ สร้างรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความตื้นตัน ของผู้ใหญ่หลายคน

ขอให้คนไทยทุกคน จงมีความภูมิใจในเชื้อชาติไทยสัญชาติไทย เพราะประเทศมีภาษาและวัฒนธรรมที่งดงามเหลือเกิน

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีโบราณของไทยแต่โบราณ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดหนูน้อยนพมาศ, นางนพมาศ และการประกวดกระทง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องชาวไทย เด็ก และเยาวชน ที่เกิดและอาศัยอยู่นอร์เวย์ ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คนไทย

ในช่วงเช้า 

bottom of page